POLITYKA PRYWATNOŚCI AKSON

Zachowanie poufności danych jest dla Spółki Akson znacząco istotne i chcemy, aby każdy Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności dla naszych Klientów, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

 

Kim jesteśmy?

Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane i chronione przez Akson Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach (Akson).


Akson Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Kościuszki 346A
40-608 Katowice
POLSKA
REGON: 272434970
NIP: 634 10 12 579
KRS: 000535961

Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na naszych serwerach zlokalizowanych na terenie Polski i nie są one przekazywane poza ten obszar, ani tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług.

Dlaczego zbieramy dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzamy w celu świadczenia usług zdrowotnych, realizacji zamówienia, wytworzenia produktu, przetworzenia płatności, dostawy towarów oraz wywiązania się z umowy zawartej z Klientem.
Zbierane dane osobowe potrzebne są nam do konfiguracji i/lub dostosowania nabywanych produktów, przetworzenia zamówienia, rozliczenia finansowań (np. NFZ) oraz wysyłki towarów.
Ponadto nasi Klienci otrzymują od nas fakturę lub paragon. W przypadku pytań dotyczących dostawy, korzystamy z podanego przez numeru telefonu lub adresu e-mail, by skontaktować się z Klientem.

Jakie masz prawa?


Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także w celu uzupełnienia niekompletnych danych - wystarczy, że skontaktujesz się
z nami listownie (adres siedziby Akson) lub mailowo (sekretariat@akson.pl)

 

Prawo do poprawiania danych: 
W każdej chwili masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także  w celu uzupełnienia niekompletnych danych - wystarczy, że skontaktujesz się
z nami listownie (adres siedziby Akson) lub mailowo (sekretariat@akson.pl).

Prawo do usunięcia danych: 

Masz prawo usunąć swoje dane przetwarzane przez Akson, z wyjątkiem sytuacji gdy jesteśmy
zobowiązani je przechowywać lub przetwarzać na podstawie przepisów szczególnych. Są to m. in.
sytuacje:


* niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta (np. tocząca się reklamacja),
* gdy podczas zakupów korzystałaś/eś z finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia,
* realizacja zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zrealizowane,
* nieuregulowany dług wobec Akson,
* Twój dług został sprzedany firmie zewnętrznej,
* realizacja wniosku kredytowego,
* w przypadku dokonania jakichkolwiek zakupów, przechowujemy Twoje dane w celach księgowych.


Możesz także żądać kopii Twoich danych, bądź przekazania ich kopii innemu administratorowi danych.

Prawo do ograniczenia: 

Masz prawo zażądać, aby Akson ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod
następującymi warunkami:


* jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Akson,
wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie tych danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki
uzasadniony interes.
* w przypadku gdy zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Akson musi ograniczyć
jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
* jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na
wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych
osobowych.
* w przypadku gdy Akson nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do
zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

 

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Akson:  

Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Akson. Zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w
stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa, albo z powodu roszczeń prawnych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane niefinansowe przechowywane są przez okres gwarancji obowiązujący w przypadku nabytego produktu, czyli maksymalnie pięć lat.

Dane finansowe przechowywane są przez siedem lat, zgodnie z wymogami prawa polskiego.

Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?

Klientów kupujących / zmawiających nasze produkty prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu, kontaktowego numeru telefonu lub adresu e-mail. W niektórych przypadkach wymagane są inne dane, takie jak wzrost, waga, długość kończyn oraz informacje na temat niepełnosprawności lub schorzenia. Aby zrealizować zamówienie (z wyłączeniem zamówień realizowanych w oparciu o umowę), potrzebne mogą nam być również dane konta bankowego.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Żądanie takie możesz przekazać za pośrednictwem poczty e-mail, listownie lub telefonicznie, korzystając z danych kontaktowych podanych w części „Kim jesteśmy?”.

Co robimy z otrzymanymi danymi?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na naszych serwerach zlokalizowanych na terenie Polski. Dostawy produktów realizujemy za pośrednictwem zewnętrznych firm kurierskich, którym przekazujemy nazwisko, adres i numer telefonu Klienta, tak by możliwe było dostarczenie przesyłki.

Nie wykorzystujemy otrzymanych danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Klienta.

Dane osobowe przekazywane są wewnętrznie naszemu Zespołowi ds. Sprzedaży, Działowi Obsługi Klienta, Działowi Księgowości oraz Działowi Serwisu, w celu umożliwienia realizacji zmówienia oraz świadczenia usług związanych z obsługą klienta. W przypadku gdy wyrazisz chęć zakupu na raty lub wysyłki towaru, wymagane dane będą przekazane powiązanym podmiotom (bank lub firma kurierska) z którymi współpracujemy na podstawie umowy. Jednocześnie zapewniamy, że nie wykorzystujemy Twoich danych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, nie sprzedajemy Twoich danych jakimkolwiek innym podmiotom, przetwarzamy Twoje dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą chronione oraz przetwarzane zgodnie z prawem wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, aby się z nim skontaktować napisz na adres IOD@akson.pl, a w temacie wiadomości wpisz „Kontakt w sprawie danych osobowych”.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:  

Jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować e-mailowo na adres: IOD@akson.pl, w temacie wiadomości wpisz "Kontakt w sprawie danych osobowych".

Możesz też skontaktować się z organem nadzorczym: Urzędem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej www.giodo.gov.pl lub pisząc na adres:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:
Jeżeli w przyszłości zajdzie konieczność zmiany naszej Polityki prywatności dla Klientów Akson zamieścimy jej aktualna wersję na naszej stronie internetowej oraz na www.akson.pl.

AKSON

Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

www.akson.pl

WYPOŻYCZALNIA  AKSON

Wypożyczalnia łóżek rehabilitacyjnych oraz innego sprzętu rehabilitacyjnego na terenie całej Polski.

MONTAŻ  ŁÓŻKA REHABILITACYJNEGO

film - youtube

WYPOŻYCZALNIA  WOJ.  ŚLĄSKIE

KATOWICE

ul. Kolejowa 57C

40-602 Katowice

pon. - pt.: 8:00 - 16:00

tel.:  +48 32 202 54 95 

        +48 32 252 33 02

wypozyczalnia@akson.pl

WYPOŻYCZALNIA  ORTEZ  JACK  PCL

WARSZAWA

ul. Śniadeckich 21

00-654 Warszawa 

pon. - pt.: 8:00 - 16:00

tel.:  +48 22 824 04 04

SIEDZIBA FIRMY AKSON

Akson Sp. z o.o. Sp.k.
(Biuro Zarządu)

ul. Kościuszki 346A
40-608 Katowice
pon. - pt.: 8:00 - 16:00
tel. centrala: +48 32 601 96 00

fax.: +48 32 601 96 66